Equass

Equass Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta serfitseerimise protsessist Euroopa tasandil tagades sellega teenuse saajatele ja teistele huvigruppidele oma teenuste hea kvaliteedi.

 

OÜ Babysport sai 11. detsembril 2013. aastal Brüsselist kinnituse, et meie töö  rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osas on hinnatud  EQUASS Assurance'i sertifikaadi vääriliseks.   EQUASS sertifikaat kinnitab, et  Babyspordi spetsialistid pakuvad teenust , mis vastab euroopa kvaliteedi standardile. Teenuste kvaliteeti  iseloomustavad järmised märksõnad: kliendikesksus, eetika, õigused, tulemustele orienteeritus, laiahaardelisus, koostöösuhted, osalemine, kestev areng.