Rehabilitatsiooniteenuse protseduur

Inimesel on õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele või plaani koostamisele läheb, selleks peab ta kas posti teel, telefoni teel või mõnel muul sobival viisil asutusega ise ühendust võtma 60 päeva jooksul peale Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) poolt väljastatud otsust. Kui olete valinud Babysport OÜ, siis on vajalik rehabilitatsiooniteenusele registreerumisel öelda kindlasti otsuse number, suunamiskirja väljastamise aeg, soovime teada SKA otsuse numbril märgitud vabu vahendeid. Samuti soovime teada rehabilitatsiooniteenusele tulijalt olemasolu korral puude ja rehabilitatsiooniplaani kehtivusaega.

Administraator võtab Teiega ühendust hiljemalt kahe päeva jooksul, et leida Teile sobiv aeg rehabilitatsiooni plaani koostamiseks või teenusele registreerimiseks.

Isiklikku rehabilitatsiooniplaani koostatakse Babysport OÜ-s iga kuu esimesel neljapäeval, kui ei ole eraldi teatatud  toimumise aega.

Plaanile tulles on vaja kaasa võtta SKA otsus, mis antakse adminstraatrori kätte.

Rehabilitatsiooniplaani tegemise käigus hindavad vähemalt 3 rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti plaani taotleja probleemi ulatust, toimetulekut, kõrvalabi  vajadust,  abivahendite vajadust. Spetsialistid lähtuvad kliendi ja tema esindaja huvidest, soovidest ja vajadustest ning kaasavad neid rehabilitatsiooniplaani eesmärkide püstitamisel.

Plaan koostatakse nädala jooksul, täiendavate küsimuste korral võetakse plaani taotleja või esindajaga ühendust.

Administraator võtab Teiega ühendust, et plaan allkirjastada. Ennem allkirjastamist tutvustatakse kliendile või tema esindajale plaani. Seejärel saadame rehabilitatsiooniplaani SKA-sse ning siis jääb Teil oodata, millal plaan postiga või e-postiga Teile jõuab.

Juhul, kui plaani koostamise järgselt soovib klient asutust vahetada ja teenuseid teisest ettevõttest saada tuleb kliendil või tema esindajal saata SKA-sse põhjendatud avaldus.

Babysport OÜ-s osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid peale plaani koostamist: