Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri


Teenus

Tunni hind eurodes

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

25 EUR

Sotsiaaltöötaja pereteenus

30 EUR

Sotsiaaltöötaja grupiteenus*

10 EUR

 

 

Psühholoogi individuaalteenus

25 EUR

Psühholoogi pereteenus

30 EUR

Psühholoogi grupiteenus*

10 EUR

 

 

Füsioterapeudi individuaalteenus

25 EUR

Füsioterapeudi pereteenus

30 EUR

Füsioterapeudi grupiteenus*

10 EUR

 

 

Loovterapeudi individuaalteenus

25 EUR

Loovterapeudi pereteenus

30 EUR

Loovterapeudi grupiteenus*

10 EUR

 

 

Eripedagoogi individuaalteenus

25 EUR

Eripedagoogi pereteenus

30 EUR

Eripedagoogi grupiteenus*

10 EUR

 

 

Logopeedi individuaalteenus

35 EUR

Logopeedi pereteenus

40 EUR

Logopeedi grupiteenus*

10 EUR

 

 

Kogemusnõustaja individuaalteenus

25 EUR

Kogemusnõustaja pereteenus

30 EUR

Kogemusnõustaja grupiteenus*

10 EUR

 

 

Taastusarsti individuaalteenus

40 EUR

*Grupiteenuse tunni hind on ühe teenuse saaja kohta