Kliendile

LASTEKESKUSE RÜHMATUNDIDE MEELESPEA

 

Kuutasu arvestatakse kalendrikuu kaupa (näiteks: käies rühmatunnis esmaspäeviti, siis sellisel juhul on kalendrikuu arvestus esimest esmaspäevast kuu viimase esmaspäevani, olenemata kui palju esmaspäevi kuus on).

Rühmatundides osalemisel (laulmine, võimlemine, või loovustuba) on kuutasu 20 EUR-i (Tartu)/ 25 EUR-i (Tallinn) - kalendrikuu 1x nädalas, osaledes kahes erinevas ringis on kuutasu 35 EUR-i (Tartu)/45 EUR-i (Tallinn) - kalendrikuu.

Rühmatunni asendamine: etteteatamisel saab puudutud tunni asendada sama grupi rühmavõimlemise mõnel muul päeval, beebikooli-lauluringis või loovustoas. Valides tunniplaanist endale sobiva aja teata sellest sekretärile.

Lastekeskusesse saab alati mängima tulla, ka siis kui parasjagu  tunde ei toimu 2,00 EUR/1 h.

 

NB! Palume Babyspordi ruumides kanda sokke!


TUNDIDESSE TULE ALATI TERVE LAPSEGA!KLIENDI ÕIGUSED

Kliendil on õigus:

Isikupuutumatusele ning eneseväärikusele

Teisele arvamusele, privaatsusele ning konfidentsiaalsusele

Füüsilisele turvalisusele

Väärikale ja viisakale kohtlemisele

Esitada kaebusi ja ettepanekuid

Olla kaasatud rehabilitatsiooniteenuste ning teiste teenuste planeerimisse ning ümberhindamise protsessi

Valida talle sobiv teenus teenuste nimekirjast

Informeerib teenuse saajat võimalusest leida vajadusel tugiisik

Olla informeeritud lastekeskuse tööst ja pakutud teenustest(koduleht, infomaterjalid klientidele)

KLIENDI KOHUSTUSED

Lastekeskus külastaja on kohustatud täitma sisekorra eeskirju

Hoidma puhtust ning korda kõikides lastekeskuse ruumides

Heatahtlikult kasutama lastekeskuse sisustust ja inventari

Hoidma kinni parkimise korrast

Teatama võimalikult aegsasti mitte tulemisest