Ettepanekud, kaebused, tänu

Hea Babyspordi külastaja!

Meie keskus soovib pakkuda oma klientidele kvaliteetset ning konkurentsivõimelist taastusravi- ja rehabilitatsiooni teenust ning huvialategevusi. Meie keskuse põhitegevuse alustalaks on professionaalsed ja heatahtlikud töötajad, head olmetingimused ning mitmekesised võimalused erinevate eesmärkidega tegevuse läbiviimiseks.

Oleme valmis vastu võtma teie mõtteid, kogemusi, juhtumisi, mis on seotud meie keskusega, meie töötajatega.

Ootame Teie ettepanekuid ja kaebusi, et neist õppida, areneda ning osutatavaid teenuseid ja elluviidud tegevusi paremaks muuta!

Oodatud on ka positiivne tagasiside, et saada kindlust oma senisele tegevusele ja liikumissuundadele.

Tagasisidet analüüsitakse regulaarselt, tulemused avalikustatakse Babyspordi veebilehel.

Kui tagasisidele on lisatud kontaktandmed, saadetakse sellele kirjalik vastus esimesel võimalusel, kuid mitte rohkem kui ühe kuu jooksul.

Teie arvamus on meile tähtis!

Täname!

 

Eesnimi
Perekonnanimi
E-mail*
Ettepanekud, kaebused, tänu