Tagasiside tulemused

 

Kokkuvõte klientide rahuloluküsimustikust 2012

Tagasiside küsimustik  täideti   58 kliendi poolt.

Küsimustiku eesmärk oli koguda informatsiooni OÜ Babysport klientide ja nende esindajate rahulolu asutuse tööga, personaliga, teenuste kvaliteediga, asukoha kohta.

Siinkohal on esitatud tagasiside küsimustiku vastuste kokkuvõte.

 

Tagasiside tulemused on fail 1 fail 2