top of page

Eripedagoog

Eripedagoog tegeleb järgmiste tegevusega:

 • Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega.

 • Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, igapäevatoimingute õpetamine,

 • Kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine.

 • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, motiveeriva ja erivajadusi arvestava füüsilise õpikeskkonna kujundamine.

 • Kavandab õppeprotsessi, arvestades erivajadusega õppija isiksuse, tunnetustegevuse, kõne ja praktilise tegevuse iseärasusi​

 

Millal peaks laps eripedagoogi juurde tulema ja kuidas see aitab:

 • Lapsel on raskusi ühele tegevusele keskendumisega

 • Lapsel on raskusi enda väljendamisega

 • Laps ei otsi kontakti ega tunne huvi ümbritseva vastu

 • Lapsel on lasteaias/koolis raskused ja/või mahajäämused

 • Eripedagoog nõustab õppevahendite osas ja aitab märgata lapse arengus kõrvalekaldeid

 • Eripedagoog toetab last läbi mänguliste tegevuste

 • Eripedagoog toetab lapse iseseisvust

Info ja registreerimine telefonilt 6 999 603 või ulemiste@babysport.ee

a-(10)v.jpg
Photo 26.08_edited.jpg
Karina Küling

eripedagoog

526d07_ad5faa42b34a45189a32fb56b8554270_mv2.png
Maria Mirjam Tali

eripedagoog

bottom of page