top of page

Logopeed

Lgopeed aitab kaasa sinu lapse kommunikatsioonivõime arenemisele. Tundides tegeletakse suulise ja kirjaliku kõneloome treenimisega ning mõistmisoskuse ja mitteverbaalse suhtluse arendamisega. Seda kõike ikka selleks, et sinu laps suudaks ennast teistele inimestele arusaadavaks teha ning teisi inimesi mõista. 

 

Logopeedi tunniplaan koosneb järgmistest tegevustest:
 

 • kõnearenduslik töö

 • hääldusprobleemide korrektsioon

 • lugemise ja kirjutamise eeloskuste kujundamine ja arendamine

 • suulise ja kirjaliku kõne õpetamine

 • kommunikatiivsete oskuste arendamine

 • sotsiaalsete oskuste õpetamine

 • eneseteeninduse õpetamine

 • kognitiivsete oskuste arendamine

 • silma ja käe koostöö arendamine

 • toitmisprobleemide lahendamine

 • logopeediline nõustamine​

   

Info ja registreerimine telefonilt 6648 947  või tallinn@babysport.ee

speech-therapist-which-is-best-for-my-ch
Epp Pajuri
Epp Pajuri

Logopeed

Spetsialiseerumine: väikelapsed,lapsed

bottom of page