Pereterapeut

Lgopeed aitab kaasa sinu lapse kommunikatsioonivõime arenemisele. Tundides tegeletakse suulise ja kirjaliku kõne loome treenimisega ning mõistmisoskuse ja mitteverbaalse suhtluse arendamisega. Seda kõike ikka selleks, et sinu laps suudaks ennast teistele inimestele arusaadavaks teha ning teisi inimesi mõista. 

 

Logopeedi tunniplaan koosneb järgmistest tegevustest:
 

 • kõnearenduslik töö

 • hääldusprobleemide korrektsioon

 • lugemise ja kirjutamise eeloskuste kujundamine ja arendamine

 • suulise ja kirjaliku kõne õpetamine

 • kommunikatiivsete oskuste arendamine

 • sotsiaalsete oskuste õpetamine

 • eneseteeninduse õpetamine

 • kognitiivsete oskuste arendamine

 • silma ja käe koostöö arendamine

 • toitmisprobleemide lahendamine

 • logopeediline nõustamine​

   

Info ja registreerimine telefonilt 7477 066 või babysport@babysport.ee

a-(10)v.jpg
Juhendaja

ametinimetus

kontakt, kui on