Eripedagoog

​​​Eripedagoog tegeleb järgmiste tegevustega:
 

  • Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega.

  • Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, igapäevatoimingute õpetamine, 3.Kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine.

  • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, motiveeriva ja erivajadusi arvestava füüsilise õpikeskkonna kujundamine.

  • Kavandab õppeprotsessi, arvestades erivajadusega õppija isiksuse, tunnetustegevuse, kõne ja praktilise tegevuse iseärasusi

 

Info ja registreerimine telefonilt 7477 066 või babysport@babysport.ee

Tiina Käärik

Eripedagoog