Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu ja töö)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks.

Hinnatakse hooldusteenuste vajadust, vajadusel nõustatakse isikut ja tema pereliikmeid, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

 

Rehabilitatsiooniteenuse raames:

 

Meie sihtgrupiks on lapsed kuni 16-eluaastat ja tööealised 16-18 eluaastat

 

Rehabilitatsiooniteenused, mida meie osutame:

 

Võimaluse piires osutame teenust isiku asukohas.

 

Rehabilitatsiooniplaani koostamine