top of page

Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu ja töö)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks.

Hinnatakse hooldusteenuste vajadust, vajadusel nõustatakse isikut ja tema pereliikmeid, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenuse raames:

 • koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan

 • osutatakse rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid

 • juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia

 

Meie sihtgrupiks on lapsed kuni 16-eluaastat ja tööealised 16-18 eluaastat

 

Rehabilitatsiooniteenused, mida meie osutame:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja –planeerimine, rehabilitatsiooniplaani koostamine

 • Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamine

 • Füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö)

 • Logopeedi teenus (eesti keel (Tallinnas ka vene keeles), individuaalne, perele ja grupile)

 • Psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)

 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)

 • Eripedagoogi teenus (eesti keel, individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)

 • Tegevusterapeudi teenus (eesti keel, (Tallinnas ka inglise ja vene keel) individuaalne ja grupile)

 • Arsti teenus

 • Kogemusnõustaja teenus

 

Võimaluse piires osutame teenust isiku asukohas.

Taotlemiseks pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole, täpsemad juhised siin: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

bottom of page