Rehabilitatsiooniplaani koostamine

Isisklik sotsiaalse rehabiliteerimise plaan (ISRP) on vastava staatusega sotsiaalse rehabilitatsiooni asutuses isiku enda või tema seadusliku esindaja aktiivsel osavõtul koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele ja tuuakse ära tema integreerumiseks vajaliku tegevuse eesmärgid, meetodid, maht, sagedus ja eesmärkide saavutamise ajagraafik.

Isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamisel annavad lapse kohta hinnangu 3 või enam eriala spetsialisti (peab olema eripedagoog, sotsiaaltöötaja ja füsioterapeut).

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse kliendi huvidest, soovidest ja vajadustest lähtuvalt.

 

Meie rehabilitatsioonimeeskond:

taastusarst -  Maie Tali

füsioterapeut -  Urmi Kukk/ Eve Krüger/ Liisu Rõigas/ Kristiina Mäesepp/ Teele Kallast

eripedagoog - Tiina Käärik

psühholoog – Karin Järvis

sotsiaaltöötaja – Helve Maripuu

logopeed/eripedagoog – Reet Raud

tegevusterapeudi assistent - Kristiina Mäesepp, Eve Krüger