Tööalane rehabilitatsioon

 

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on  vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Meie sihtgrupiks on lapsed 16 – 18 eluaastat.

 

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on:

• pakkuda inimesele võimalusi eneseteostuseks

• õpetada  inimest puude või tervisehäirega toime tulema

• toetada inimest õppetöös

• toetada inimest iseseisva toimetuleku saavutamisel

• taastada või säilitada inimese töövõimet

 

Babysport OÜ pakub Teile järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

• füsioteraapia teenus

• logopeedi teenus

• eripedagoogi teenus

• loovterapeudi teenus

• sotsiaaltöötaja teenus

• psühholoogi teenus

• taastusarsti konsultatsioon

• kogemusnõustaja teenus

 

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks on vaja pöörduda Töötukassa poole.

• töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;

• lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;

• valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;

• lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;

• töötukassa kinnitab tegevuskava;

• alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

 

Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot.